lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1199 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1199 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Sat Aug 28 13:52:04 2010
New Revision: 1199
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1199

Log:
fix wrapping of po files

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/da.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/de.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/it.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/ja.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/ru.po
  nss-pam-ldapd/debian/po/sv.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/da.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -43,8 +43,8 @@
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Når ldap- eller ldaps-skemaerne bruges, anbefales det, at bruge en IP-adresse 
"
-"for at undgå fejl når domænenavnstjenester ikke er tilgængelige."
+"Når ldap- eller ldaps-skemaerne bruges, anbefales det, at bruge en IP-"
+"adresse for at undgå fejl når domænenavnstjenester ikke er tilgængelige."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -168,9 +168,10 @@
 "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
 "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
 msgstr ""
-"Når en krypteret forbindelse bruges, kan der blive spurgt efter et 
servercertifikat, "
-"som tjekkes. Vælg venligst hvorvidt opslag skal konfigureres til at kræve et "
-"certifikat, og hvorvidt certifikater skal validitetstjekkes:\n"
+"Når en krypteret forbindelse bruges, kan der blive spurgt efter et "
+"servercertifikat, som tjekkes. Vælg venligst hvorvidt opslag skal "
+"konfigureres til at kræve et certifikat, og hvorvidt certifikater skal "
+"validitetstjekkes:\n"
 " * aldrig: Der vil ikke blive spurgt efter eller tjekket for certifikater;\n"
 " * tillad: Der vil blive spurgt efter et certifikat, men det er ikke krævet\n"
 "      og tjekkes ikke;\n"
@@ -178,8 +179,8 @@
 "      intet certifikat tilbydes ignoreres det;\n"
 " * kræv: Der vil blive spurgt efter et certifikat, det er krævet og det\n"
 "     tjekkes.\n"
-"Hvis certifikattjek er aktiveret skal mindst en af tilvalgene tls_cacertdir 
eller "
-"tls_cacertfile være placeret i /etc/nslcd.conf."
+"Hvis certifikattjek er aktiveret skal mindst en af tilvalgene tls_cacertdir "
+"eller tls_cacertfile være placeret i /etc/nslcd.conf."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -205,9 +206,9 @@
 "LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
 "changes."
 msgstr ""
-"Du kan vælge de tjenester, som skal have LDAP-opslag aktiveret. De nye "
-"LDAP-opslag vil blive tilføjet som den sidste datakilde. Sørg for at "
-"gennemgå ændringerne."
+"Du kan vælge de tjenester, som skal have LDAP-opslag aktiveret. De nye LDAP-"
+"opslag vil blive tilføjet som den sidste datakilde. Sørg for at gennemgå "
+"ændringerne."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -269,10 +270,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See "
 "http://bugs.debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
-"For at tillade LDAP-brugere at logge ind kræver det, at NSS-modulet er aktiveret "
-"til at udføre opslag for skyggeadgangskoder. Skyggepunkterne i sig selv kan være "
-"tomme - det vil sige, at der ingen grund er til at vise hasher frem for adgangskoder. "
-"Se http://bugs.debian.org/583492 for baggrunden."
+"For at tillade LDAP-brugere at logge ind kræver det, at NSS-modulet er "
+"aktiveret til at udføre opslag for skyggeadgangskoder. Skyggepunkterne i sig "
+"selv kan være tomme - det vil sige, at der ingen grund er til at vise hasher "
+"frem for adgangskoder. Se http://bugs.debian.org/583492 for baggrunden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -285,5 +286,3 @@
 "Vælg venligst hvorvidt /etc/nsswitch automatisk skal have tilføjet det "
 "krævede punkt (i dette tilfælde skal det fjernes efterfølgende) eller "
 "hvorvidt, det skal efterlades til en administrator for manuel redigering."
-
-

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/de.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/de.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/de.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -282,10 +282,10 @@
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
 "Um LDAP-Anwendern die Anmeldung zu erlauben, muss das NSS-Modul aktiviert "
-"sein, damit Shadow-Passwort-Anfragen durchgeführt werden können. Die "
-"Shadow-Einträge selbst können leer sein - es besteht keine Notwendigkeit, "
-"Passwortprüfsummen offenzulegen. Lesen Sie "
-"http://bugs.debian.org/583492 bezüglich der Hintergründe."
+"sein, damit Shadow-Passwort-Anfragen durchgeführt werden können. Die Shadow-"
+"Einträge selbst können leer sein - es besteht keine Notwendigkeit, "
+"Passwortprüfsummen offenzulegen. Lesen Sie http://bugs.debian.org/583492 "
+"bezüglich der Hintergründe."
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/it.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/it.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/it.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -32,8 +32,8 @@
 "'ldapi://' can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
 "Inserire l'Uniform Resource Identifier (URI) del server LDAP. Il formato è "
-"«ldap://<nomehost o indirizzo IP>:<porta>»; è anche possibile usare 
«ldaps://» "
-"oppure «ldapi://». Il numero della porta è facoltativo."
+"«ldap://<nomehost o indirizzo IP>:<porta>»; è anche possibile usare "
+"«ldaps://» oppure «ldapi://». Il numero della porta è facoltativo."
 
 #. Type: string
 #. Description

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/ja.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/ja.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/ja.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -251,7 +251,10 @@
 "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
 "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
 "you choose to remove the entries now."
-msgstr "/etc/nsswitch.conf 
を手動で編集するか、エントリを自動で今削除することを選べます。エントリを今削除することを選ぶ場合、/etc/nsswitch.conf 
の変更内容を確認してください。"
+msgstr ""
+"/etc/nsswitch.conf を手動で編集するか、エントリを自動で今削除することを選べま"
+"す。エントリを今削除することを選ぶ場合、/etc/nsswitch.conf の変更内容を確認し"
+"てください。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -267,7 +270,11 @@
 "shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that "
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
-msgstr "LDAP ユーザがログインできるようにするためには、シャドーパスワードのルックアップを行えるよう NSS 
モジュールを有効にする必要があります。シャドーのエントリ自体は空でよく、つまりパスワードハッシュをさらす必要はありません。この背景については 
http://bugs.debian.org/583492 を参照してください。"
+msgstr ""
+"LDAP ユーザがログインできるようにするためには、シャドーパスワードのルックアッ"
+"プを行えるよう NSS モジュールを有効にする必要があります。シャドーのエントリ自"
+"体は空でよく、つまりパスワードハッシュをさらす必要はありません。この背景につ"
+"いては http://bugs.debian.org/583492 を参照してください。"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -276,4 +283,6 @@
 "Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added "
 "automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
 "should be left for an administrator to edit manually."
-msgstr "/etc/nsswitch に自動で必須エントリを追加するか 
(この場合、後で再確認してください)、管理者が手動で変更するためにそのままにしておくかを選んでください。"
+msgstr ""
+"/etc/nsswitch に自動で必須エントリを追加するか (この場合、後で再確認してくだ"
+"さい)、管理者が手動で変更するためにそのままにしておくかを選んでください。"

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nb.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -31,9 +31,9 @@
 "is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
 "'ldapi://' can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
-"Skriv inn Uniform Resource Identifier for LDAP-tjeneren, Formatet er "
-"«ldap://<vertsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/». «ldaps://» eller "
-"«ldapi://» kan også brukes. Portnummer kan utelates."
+"Skriv inn Uniform Resource Identifier for LDAP-tjeneren, Formatet er «ldap://"
+"<vertsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/». «ldaps://» eller «ldapi://» kan også "
+"brukes. Portnummer kan utelates."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -67,9 +67,8 @@
 "name of the search base."
 msgstr ""
 "Oppgi det entydige navnet (DN) til LDAPs søkebase. Mange steder brukes "
-"komponentene i domenenavnet til dette, For eksempel, domenet "
-"«example.net» ville bruke «dc=example,dc=net» som entydig navn på "
-"søkebasen."
+"komponentene i domenenavnet til dette, For eksempel, domenet «example.net» "
+"ville bruke «dc=example,dc=net» som entydig navn på søkebasen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -168,8 +167,8 @@
 "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
 msgstr ""
 "Når det brukes en kryptert forbindelse kan det utbes og kontrolleres et "
-"tjenersertifikat. Velg om oppslag skal settes opp til å kreve et "
-"sertifikat, og om gyldigheten av sertifikatet skal kontrolleres:\n"
+"tjenersertifikat. Velg om oppslag skal settes opp til å kreve et sertifikat, "
+"og om gyldigheten av sertifikatet skal kontrolleres:\n"
 "* aldri: det blir ikke bedt om sertifikater og ikke kontrollert;\n"
 "* tillat: det blir bedt om et sertifikat, men det er ikke påkrevet\n"
 "      eller kontrollert.\n"
@@ -177,8 +176,7 @@
 "      det blir ignorert dersom det ikke blir oppgitt et sertifikat.\n"
 "* krev: det blir bedt om et sertifikat som blir krevet og kontrollert.\n"
 "Hvis sertifikatkontroll er slått på, så må minst ett av valgene tls."
-"cacertdir "
-"eller tls.cscertfile være lagt inn i /etc/nslcd.conf."
+"cacertdir eller tls.cscertfile være lagt inn i /etc/nslcd.conf."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -205,8 +203,8 @@
 "changes."
 msgstr ""
 "Du kan velge tjenester som skal ha slått på LDAP-oppslag. De nye LDAP- "
-"oppslagene vil bli lagt til som siste datakilde. Pass på å se gjennom "
-"disse endringene."
+"oppslagene vil bli lagt til som siste datakilde. Pass på å se gjennom disse "
+"endringene."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -237,8 +235,8 @@
 msgstr ""
 "Det tilrådes at du fjerner innslagene hvis du ikke har tenkt å bruke LDAP "
 "til navneoppslag lenger. Det vil ikke skape problemer for de fleste "
-"tjenestene om ldap ikke fjernes fra nsswitch,.conf, men oppslag av "
-"vertsnavn kan bli påvirket på spissfindige måter."
+"tjenestene om ldap ikke fjernes fra nsswitch,.conf, men oppslag av vertsnavn "
+"kan bli påvirket på spissfindige måter."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -267,10 +265,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
-"For at LDAP-brukere skal kunne logge inn må NSS-modulen kunne utføre "
-"oppslag i skygge-passordene. Skyggeoppføringene selv kan være tomme, "
-"dvs. det trengs ikke å avsløre passord-hasher. Bakgrunnen for dette "
-"finnes på http://bugs.debian.org/583492"
+"For at LDAP-brukere skal kunne logge inn må NSS-modulen kunne utføre oppslag "
+"i skygge-passordene. Skyggeoppføringene selv kan være tomme, dvs. det trengs "
+"ikke å avsløre passord-hasher. Bakgrunnen for dette finnes på http://bugs."
+"debian.org/583492"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -282,6 +280,4 @@
 msgstr ""
 "Velg om /etc/nsswitch.conf skal få det nødvendige innslaget lagt til "
 "automatisk (i så fall bør det kontrolleres etterpå), eller om det skal "
-"legges "
-"til manuelt siden av en administrator."
-
+"legges til manuelt siden av en administrator."

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/ru.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/ru.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/ru.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -21,8 +21,8 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -274,10 +274,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
-"Чтобы разрешить вход пользователям LDAP, для модуля NSS нужно включить "
-"поиск в теневых паролях. Сами теневые элементы могут быть пусты, то есть "
-"туда ненужно копировать хэши паролей. Подробней см. в "
-"http://bugs.debian.org/583492."
+"Чтобы разрешить вход пользователям LDAP, для модуля NSS нужно включить поиск "
+"в теневых паролях. Сами теневые элементы могут быть пусты, то есть туда "
+"ненужно копировать хэши паролей. Подробней см. в http://bugs.debian."
+"org/583492."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -288,10 +288,8 @@
 "should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
 "Выберите, нужно ли для этого добавить настройку в /etc/nsswitch "
-"автоматически "
-"(по окончании проверьте изменения), или предоставить возможность "
-"администратору "
-"сделать это вручную."
+"автоматически (по окончании проверьте изменения), или предоставить "
+"возможность администратору сделать это вручную."
 
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/sv.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/sv.po    Sat Aug 28 13:24:54 2010    (r1198)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/sv.po    Sat Aug 28 13:52:04 2010    (r1199)
@@ -278,10 +278,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
-"Om LDAP-anv�ndare ska kunna logga in, m�ste NSS-modulen ha m�jlighet att 
utf�ra "
-"shadow-uppslag av l�senord. Sj�lva shadow-posterna kan vara tomma, vilket 
inneb�r "
-"att de hashade l�senorden inte m�ste g�ras tillg�ngliga. Se http://bugs."
-"debian.org/583492 f�r bakgrundsinformation."
+"Om LDAP-anv�ndare ska kunna logga in, m�ste NSS-modulen ha m�jlighet att "
+"utf�ra shadow-uppslag av l�senord. Sj�lva shadow-posterna kan vara tomma, "
+"vilket inneb�r att de hashade l�senorden inte m�ste g�ras tillg�ngliga. Se "
+"http://bugs.debian.org/583492 f�r bakgrundsinformation."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -291,7 +291,6 @@
 "automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
 "should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
-"V�lj huruvida den n�dv�ndiga posten ska l�ggas till i /etc/nsswitch 
automatiskt "
-"(det b�r i s� fall kontrolleras i efterhand) eller om det ska l�mnas �t en "
-"administrat�r att redigera filen manuellt."
-
+"V�lj huruvida den n�dv�ndiga posten ska l�ggas till i /etc/nsswitch "
+"automatiskt (det b�r i s� fall kontrolleras i efterhand) eller om det ska "
+"l�mnas �t en administrat�r att redigera filen manuellt."
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits