lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1203 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1203 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Sat Aug 28 21:19:51 2010
New Revision: 1203
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1203

Log:
unfuzzy a few Dutch translations and improve some others

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Sat Aug 28 20:43:45 2010    (r1202)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Sat Aug 28 21:19:51 2010    (r1203)
@@ -28,43 +28,31 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "LDAP server search base:"
 msgid "LDAP server URI:"
-msgstr "LDAP-server zoekbasis:"
+msgstr "LDAP-server URI:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the "
-#| "form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be "
-#| "used. The port number is optional."
 msgid ""
 "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
 "is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
 "'ldapi://' can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
-"Wat is de URI van de gebruikte LDAP-server? Dit is een string met de vorm "
-"ldap://<computernaam of IP>:<poortnummer>/ . ldaps:// of ldapi:// kan ook "
-"gebruikt worden. Het poortnummer is optioneel."
+"Wat is de URI van de gebruikte LDAP-server? Het formaat is "
+"'ldap://<computernaam of IP>:<poortnummer>/'. Ook kan 'ldaps://' of "
+"'ldapi://' gebruikt worden. Het poortnummer is optioneel."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When using the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an "
-#| "IP address; this reduces the risk of failure when name services are "
-#| "unavailable."
 msgid ""
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Bij gebruik van 'ldap'- of 'ldaps'-schema's is het gewoonlijk een goed idee "
-"om een IP-adres te gebruiken aangezien dit de kans op mislukkingen "
-"verminderd wanneer naamdiensten onbeschikbaar zijn."
+"Bij gebruik van 'ldap'- of 'ldaps'-schema's is het aanbevolen "
+"om een IP-adres te gebruiken om problemen te voorkomen "
+"wanneer naamdiensten onbeschikbaar zijn."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -101,17 +89,13 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
-#| "of the account that will be used here. Leave empty otherwise."
 msgid ""
 "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
 "the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
 msgstr ""
 "Als de LDAP-database aanmelden vereist voor normale zoekacties dient u hier "
 "de naam van de te gebruiken account op te geven. As aanmelden niet nodig "
-"kunt u dit gewoon leeg laten."
+"kunt u dit leeg laten."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -213,19 +197,14 @@
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
-#| "lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
-#| "review these changes."
 msgid ""
 "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
 "LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
 "changes."
 msgstr ""
-"Hier kunt u de diensten selecteren die voor LDAP-zoekacties geactiveerd en "
-"gedeactiveerd dienen te worden. De nieuwe LDAP-zoekacties worden toegevoegd "
-"als de laatste optie. Gelieve deze aanpassingen te controleren."
+"Hier kunt u de diensten selecteren die voor LDAP-zoekacties geactiveerd "
+"dienen te worden. De nieuwe LDAP-zoekacties worden toegevoegd "
+"als de laatste gegevensbron. Gelieve deze aanpassingen te controleren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits