lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1512 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1512 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Tue Aug 23 22:03:12 2011
New Revision: 1512
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1512

Log:
updated Czech (cs) translation of debconf templates by Miroslav Kure

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/cs.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/cs.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/cs.po    Fri Aug 19 17:57:40 2011    (r1511)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/cs.po    Tue Aug 23 22:03:12 2011    (r1512)
@@ -2,10 +2,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.7.9\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-09 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-18 22:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-23 21:16+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -70,27 +70,25 @@
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "žádná"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "simple"
-msgstr ""
+msgstr "jednoduchá"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "SASL"
-msgstr ""
+msgstr "SASL"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
-#, fuzzy
-#| msgid "LDAP version to use:"
 msgid "LDAP authentication to use:"
-msgstr "Verze LDAPu, která se má použít:"
+msgstr "LDAP autentizace, která se má použít:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -99,6 +97,7 @@
 "Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
 "(if any):"
 msgstr ""
+"Vyberte, jaký typ autentizace má LDAP databáze vyžadovat (pokud vůbec):"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -108,6 +107,9 @@
 " * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
 " * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
 msgstr ""
+" * žádná: bez autentizace;\n"
+" * jednoduchá: jednoduchá autentizace pomocí DN a hesla;\n"
+" * SASL: libovolný mechanismus Simple Authentication and Security Layer."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -118,14 +120,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
-#| "database."
 msgid ""
 "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
 "database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr "Zadejte jméno účtu, který se použije pro přístup k LDAP databázi."
+msgstr ""
+"Zadejte jméno účtu, který se použije pro přístup k LDAP databázi. Měli byste "
+"jej zadat jako rozlišitelné jméno (DN)."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -143,17 +143,16 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "SASL mechanism to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Metoda SASL, která se má použít:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
 "database:"
-msgstr "Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP databázi."
+msgstr ""
+"Vyberte SASL mechanismus, který se použije pro autentizaci do LDAP databáze."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -168,27 +167,33 @@
 " * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
 " * OTP: a One Time Password mechanism."
 msgstr ""
+" * auto: automatické vyjednání parametrů;\n"
+" * LOGIN: staré, nahrazeno PLAIN;\n"
+" * PLAIN: jednoduché nešifrované heslo;\n"
+" * NTLM: autentizace stylem NT LAN Manager;\n"
+" * CRAM-MD5: challenge-response schéma založené na HMAC-MD5;\n"
+" * DIGEST-MD5: challenge-response schéma kompatibilní s HTTP Digest;\n"
+" * GSSAPI: používáno pro Kerberos;\n"
+" * OTP: jednorázová hesla."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "SASL realm:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL říše:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
-msgstr "Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP databázi."
+msgstr "Zadejte SASL říši, která se použije pro autentizaci do LDAP databáze."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
-msgstr ""
+msgstr "Říše se připojí k autentizačním a autorizačním identitám."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -197,24 +202,23 @@
 "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos "
 "credential cache."
 msgstr ""
+"Pro GSSAPI můžete ponechat prázdné, aby se použily informace z cache identit "
+"systému Kerberos."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
 msgid "SASL authentication identity:"
-msgstr ""
+msgstr "Identita pro SASL autentizaci:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
-#| "database."
 msgid ""
 "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
-msgstr "Zadejte jméno účtu, který se použije pro přístup k LDAP databázi."
+msgstr ""
+"Zadejte SASL identitu, která se použije pro autentizaci do LDAP databáze."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -222,38 +226,39 @@
 msgid ""
 "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
 msgstr ""
+"Jedná o uživatelské jméno používané u metod LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 a DIGEST-"
+"MD5."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
 msgid "SASL proxy authorization identity:"
-msgstr ""
+msgstr "Identita pro SASL proxy autorizaci:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
-msgstr "Zadejte heslo, které se použije pro přístup k LDAP databázi."
+msgstr ""
+"Zadejte proxy identitu, která se použije pro autentizaci do LDAP databáze."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgid ""
 "This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
 "should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr "Tato hodnota by měla být zadána jako rozlišitelné jméno (DN)."
+msgstr ""
+"Jedná se o objekt, v jehož jméně by měl být LDAP požadavek proveden. Tato "
+"hodnota by měla být zadána jako rozlišitelné jméno (DN)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:10001
 msgid "Cyrus SASL security properties:"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpečnostní prvky Cyrus SASL:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -262,18 +267,22 @@
 "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in "
 "the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
 msgstr ""
+"Zadejte bezpečnostní prvky Cyrus SASL. Povolené hodnoty jsou popsány v "
+"manuálové stránce ldap.conf(5) v části SASL OPTIONS."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Kerberos credential cache file path:"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta k cache souboru s Kerberos identitami:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
 msgstr ""
+"Zadejte jméno souboru obsahujícího cache identit systému GSSAPI/Kerberos, "
+"který se má použít."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -473,17 +482,12 @@
 #~ "Pokud LDAP databáze vyžaduje pro běžné vyhledávání přihlášení, zadejte "
 #~ "jméno účtu, který se má použít. V opačném případě ponechte prázdné."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
-#~| "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf "
-#~| "if you choose to remove the entries now."
 #~ msgid ""
 #~ "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to add the entry "
 #~ "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
 #~ "you choose to add the entry now."
 #~ msgstr ""
-#~ "/etc/nsswitch.conf můžete upravit ručně, nebo nechat záznamy odstranit "
+#~ "/etc/nsswitch.conf můžete upravit ručně, nebo nechat záznamy přidat "
 #~ "automaticky. Zvolíte-li automatické odstranění, rozhodně si provedené "
 #~ "změny v /etc/nsswitch.conf prohlédněte."
 
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits