lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1525 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1525 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Mon Aug 29 21:01:12 2011
New Revision: 1525
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1525

Log:
some changes based on feedback by Jeroen Schot

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Sat Aug 27 23:22:40 2011    (r1524)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Mon Aug 29 21:01:12 2011    (r1525)
@@ -5,7 +5,7 @@
 "Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-09 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-27 16:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 20:57+0100\n"
 "Last-Translator: Arthur de Jong <arthur@arthurdejong.org>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -38,9 +38,9 @@
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Als u gebruik maakt van de 'ldap'- of 'ldaps'-schema's, is het aan te "
-"bevelen om een IP-adres te gebruiken. Dit voorkomt problemen in het geval "
-"dat naamdiensten onbeschikbaar zijn."
+"Als u gebruik maakt van de ldap- of ldaps-schema's, is het aan te bevelen om "
+"een IP-adres te gebruiken. Dit voorkomt problemen in het geval dat "
+"naamdiensten onbeschikbaar zijn."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -63,10 +63,10 @@
 "domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
 "name of the search base."
 msgstr ""
-"Voer de DN (distinguished name) van de LDAP-zoekbasis in. Veel sites "
-"gebruiken de componenten van hun domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: het "
-"domein \"example.net\" zou gebruik maken van \"dc=example,dc=net\" als de DN "
-"van de zoekbasis."
+"Voer de unieke naam (distinguished name) van de LDAP-zoekbasis in. Veel "
+"sites gebruiken de componenten van hun domeinnaam voor dit doel. "
+"Bijvoorbeeld: het domein \"example.net\" zou gebruik maken van \"dc=example,"
+"dc=net\" als de DN van de zoekbasis."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -90,7 +90,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
 msgid "LDAP authentication to use:"
-msgstr "Te gebruiken LDAP authenticatie:"
+msgstr "Te gebruiken LDAP-authenticatie:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -111,8 +111,8 @@
 " * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
 msgstr ""
 " * geen: geen authenticatie;\n"
-" * eenvoudig: eenvoudige combinatie van bind DN en wachtwoord;\n"
-" * SASL: één van de Simple Authentication and Security Layer mechanismen."
+" * eenvoudig: eenvoudige combinatie van bind-DN en wachtwoord;\n"
+" * SASL: één van de 'Simple Authentication and Security Layer'-mechanismen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -149,7 +149,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "SASL mechanism to use:"
-msgstr "SASL mechanisme dat gebruikt zal worden:"
+msgstr "SASL-mechanisme dat gebruikt zal worden:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -158,7 +158,7 @@
 "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
 "database:"
 msgstr ""
-"Welk SASL mechanisme wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
+"Welk SASL-mechanisme wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
 "database aan te melden?"
 
 #. Type: select
@@ -176,12 +176,12 @@
 msgstr ""
 " * auto: automatische onderhandeling;\n"
 " * LOGIN: achterhaald en vervangen door PLAIN;\n"
-" * PLAIN: eenvoudig klare tekst wachtwoord mechanisme;\n"
-" * NTLM: NT LAN Manager authenticatie mechanisme;\n"
-" * CRAM-MD5: challenge-response systeem op basis van HMAC-MD5;\n"
-" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatibel challenge-response systeem;\n"
+" * PLAIN: eenvoudig klare tekst wachtwoord-mechanisme;\n"
+" * NTLM: NT LAN Manager authenticatie-mechanisme;\n"
+" * CRAM-MD5: challenge-response-systeem op basis van HMAC-MD5;\n"
+" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatibel challenge-response-systeem;\n"
 " * GSSAPI: gebruikt voor Kerberos;\n"
-" * OTP: een eenmalig wachtwoord mechanisme."
+" * OTP: een eenmalig wachtwoord-mechanisme."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -309,7 +309,7 @@
 "to encrypt the connection."
 msgstr ""
 "Moet voor de verbinding naar de LDAP server gebruik gemaakt worden van "
-"StartTLS versleuteling?"
+"StartTLS-versleuteling?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -349,7 +349,7 @@
 "and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
 "certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
 msgstr ""
-"Als een versleutelde verbinding gebruikt wordt kan een server certificaat "
+"Als een versleutelde verbinding gebruikt wordt kan een servercertificaat "
 "gevraagd en gecontroleerd worden. Moeten verzoeken aan de server een "
 "certificaat vereisen en moet het certificaat gecontroleerd worden op "
 "geldigheid."
@@ -380,7 +380,7 @@
 "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
 "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
 msgstr ""
-"Als certificaat-controle is ingeschakend moet minstens één van de "
+"Als certificaat-controle is ingeschakeld moet minstens één van de "
 "tls_cacertdir of tls_cacertfile opties geconfigureerd worden in /etc/nslcd."
 "conf."
 
@@ -398,7 +398,7 @@
 "the ldap datasource."
 msgstr ""
 "Om dit pakket te laten werken, dient het bestand /etc/nsswitch.conf "
-"aangepast te worden om de 'ldap'-gegevensbron te gebruiken."
+"aangepast te worden om de ldap-gegevensbron te gebruiken."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits