lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1191 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1191 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Tue Aug 24 17:54:47 2010
New Revision: 1191
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1191

Log:
updated Danish (da) translation of debconf templates by Joe Hansen

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/da.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/da.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Fri Aug 20 14:02:03 2010    (r1190)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Tue Aug 24 17:54:47 2010    (r1191)
@@ -1,17 +1,18 @@
-# Danish translations for nss-ldapd package.
-# Copyright (C) 2008 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
-# This file is distributed under the same license as the nss-ldapd package.
+# Danish translations for nss-pam-ldapd package.
+# Copyright (C) 2010 nss-pam-ldapd & nedenstående oversættere.
+# This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
 # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-ldapd 0.6\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-21 23:51+0200\n"
-"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
-"Language-Team: \n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 23:51+0200\n"
+"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
+"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
+"Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -20,55 +21,42 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid "LDAP server search base:"
 msgid "LDAP server URI:"
-msgstr "LDAP-server søgebase:"
+msgstr "Adresse for LDAP-server:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the "
-#| "form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be "
-#| "used. The port number is optional."
 msgid ""
 "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
 "is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or "
 "'ldapi://' can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
-"Angiv URIen for den anvendte LDAP-server. Dette er en streng af typen ldap://"
-"<værtsnavn eller IP>:<port>/ . ldaps:// eller ldapi:// kan også bruges. "
-"Portnummeret er valgfrit."
+"Angiv URI'en (Uniform Resource Identifier) for den anvendte LDAP-server. "
+"Formatet er 'ldap://<værtsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/'. Alternativt "
+"'ldaps://' eller også kan 'ldapi://' bruges. Portnummeret er valgfrit."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When using the ldap or ldaps schemes it is usually a good idea to use an "
-#| "IP address; this reduces the risk of failure when name services are "
-#| "unavailable."
 msgid ""
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Når ldap- eller ldaps-formerne bruges er det typisk en god idé at bruge en "
-"IP-adresse; dette reducerer risikoen for fejl når navneservice ikke er "
-"tilgængelig."
+"Når ldap- eller ldaps-skemaerne bruges, anbefales det, at bruge en IP-adresse 
"
+"for at undgå fejl når domænenavnstjenester ikke er tilgængelige."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
 msgid "Multiple URIs can be specified by separating them with spaces."
-msgstr "Flere URIer kan angives ved at adskille dem med mellemrum."
+msgstr "Flere URI'er kan angives ved at adskille dem med mellemrum."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:2001
 msgid "LDAP server search base:"
-msgstr "LDAP-server søgebase:"
+msgstr "Søgebase for LDAP-server:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -79,29 +67,25 @@
 "domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
 "name of the search base."
 msgstr ""
-"Angiv det særlige navn på LDAP-søgebasen. Mange sites bruger komponenterne "
-"fra deres domænenavne til dette formål. Eksempelvis ville domænet \"eksempel."
-"dk\" bruge \"dc=eksempel,dc=dk\" som det særlige navn på søgebasen."
+"Angiv det særlige navn på LDAP-søgebasen. Mange sider bruger komponenterne "
+"fra deres domænenavne til dette formål. Eksempelvis ville domænet »eksempel."
+"dk« bruge »dc=eksempel,dc=dk« som det særlige navn på søgebasen."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "LDAP database user:"
-msgstr "LDAP databasebruger:"
+msgstr "LDAP-databasebruger:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
-#| "of the account that will be used here. Leave empty otherwise."
 msgid ""
 "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of "
 "the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
 msgstr ""
 "Hvis LDAP-databasen kræver et brugernavn til almindelige opslag, så angiv "
-"her navnet på kontoen som vil blive brugt. Ellers lad det stå tomt."
+"her navnet på kontoen, som vil blive brugt. Ellers lad det stå tomt."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -113,7 +97,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:4001
 msgid "LDAP user password:"
-msgstr "LDAP-bruger adgangskode:"
+msgstr "Adgangskode for LDAP-bruger:"
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -126,7 +110,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:5001
 msgid "Use StartTLS?"
-msgstr ""
+msgstr "Brug StartTLS?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -135,36 +119,38 @@
 "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
 "to encrypt the connection."
 msgstr ""
+"Vælg venligst hvorvidt forbindelsen til LDAP-serveren skal bruge StartTLS "
+"til at kryptere forbindelsen."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "aldrig"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "allow"
-msgstr ""
+msgstr "tillad"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "try"
-msgstr ""
+msgstr "forsøg"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "demand"
-msgstr ""
+msgstr "kræv"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6002
 msgid "Check server's SSL certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "Tjek servers SSL-certifikat:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -182,12 +168,24 @@
 "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
 "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
 msgstr ""
+"Når en krypteret forbindelse bruges, kan der blive spurgt efter et 
servercertifikat, "
+"som tjekkes. Vælg venligst hvorvidt opslag skal konfigureres til at kræve et "
+"certifikat, og hvorvidt certifikater skal validitetstjekkes:\n"
+" * aldrig: Der vil ikke blive spurgt efter eller tjekket for certifikater;\n"
+" * tillad: Der vil blive spurgt efter et certifikat, men det er ikke krævet\n"
+"      og tjekkes ikke;\n"
+" * forsøg: Der vil blive spurgt efter et certifikat, som tjekkes, men hvis\n"
+"      intet certifikat tilbydes ignoreres det;\n"
+" * kræv: Der vil blive spurgt efter et certifikat, det er krævet og det\n"
+"     tjekkes.\n"
+"Hvis certifikattjek er aktiveret skal mindst en af tilvalgene tls_cacertdir 
eller "
+"tls_cacertfile være placeret i /etc/nslcd.conf."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:1001
 msgid "Name services to configure:"
-msgstr "Navneservices at indstille:"
+msgstr "Navnetjenester at konfigurere:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -196,24 +194,19 @@
 "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
 "the ldap datasource."
 msgstr ""
-"For at denne pakke fungerer må du ændre din /etc/nsswitch.conf til at bruge "
-"ldap datakilderne."
+"For at denne pakke fungerer, må du ændre din /etc/nsswitch.conf til at bruge "
+"ldap-datakilden."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:1001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You can select the services that should be enabled or disabled for LDAP "
-#| "lookups. The new LDAP lookups will be added as last option. Be sure to "
-#| "review these changes."
 msgid ""
 "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
 "LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
 "changes."
 msgstr ""
-"Du kan vælge de services som skal aktiveres eller slås fra for LDAP-opslag. "
-"De nye LDAP-opslag vil blive tilføjet som sidste mulighed. Sørg for at "
+"Du kan vælge de tjenester, som skal have LDAP-opslag aktiveret. De nye "
+"LDAP-opslag vil blive tilføjet som den sidste datakilde. Sørg for at "
 "gennemgå ændringerne."
 
 #. Type: boolean
@@ -225,17 +218,13 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:2001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "LDAP is still configured for name lookups for the following services:\n"
-#| " ${services}\n"
-#| "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
 msgid ""
 "The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
 " ${services}\n"
 "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
 msgstr ""
-"LDAP er fortsat opsat ved navneopslag for følgende services:\n"
+"De følgende tjenester er stadig konfigureret til at bruge LDAP til\n"
+"opslag:\n"
 " ${services}\n"
 "men pakken libnss-ldapd er ved at blive afinstalleret."
 
@@ -248,8 +237,8 @@
 "most services, not cause problems, but host name resolution could be "
 "affected in subtle ways."
 msgstr ""
-"Du anbefales at fjerne indlæggene hvis du ikke længere har planer om at "
-"bruge LDAP til navneopslag. For de fleste services skulle det ikke give "
+"Du anbefales at fjerne punkterne, hvis du ikke længere har planer om at "
+"bruge LDAP til navneopslag. For de fleste tjenester skulle det ikke give "
 "problemer ikke at fjerne ldap fra nsswitch.conf, men opslag af værtsnavne "
 "kan blive påvirket i mindre grad."
 
@@ -261,7 +250,7 @@
 "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
 "you choose to remove the entries now."
 msgstr ""
-"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne indlæg "
+"Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne punkterne "
 "automatisk nu. Sørg for at gennemse ændringer til /etc/nsswitch.conf hvis du "
 "vælger at fjerne indlæggene nu."
 
@@ -269,7 +258,7 @@
 #. Description
 #: ../libpam-ldapd.templates:1001
 msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver skyggeopslag igennem NSS?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -280,6 +269,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
+"For at tillade LDAP-brugere at logge ind kræver det, at NSS-modulet er 
aktiveret "
+"til at udføre opslag for skyggeadgangskoder. Skyggepunkterne i sig selv kan 
være "
+"tomme - det vil sige, at der ingen grund er til at vise hasher frem for 
adgangskoder. "
+"Se http://bugs.debian.org/583492 for baggrunden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -289,21 +282,8 @@
 "automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it "
 "should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
+"Vælg venligst hvorvidt /etc/nsswitch automatisk skal have tilføjet det "
+"krævede punkt (i dette tilfælde skal det fjernes efterfølgende) eller "
+"hvorvidt, det skal efterlades til en administrator for manuel redigering."
+
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
-#~| "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf "
-#~| "if you choose to remove the entries now."
-#~ msgid ""
-#~ "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to add the entry "
-#~ "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
-#~ "you choose to add the entry now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan redigere /etc/nsswitch.conf i hånden eller vælge at fjerne indlæg "
-#~ "automatisk nu. Sørg for at gennemse ændringer til /etc/nsswitch.conf hvis "
-#~ "du vælger at fjerne indlæggene nu."
-
-#~ msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
-#~ msgstr ""
-#~ "LDAP-server ensartet ressourceidentifikator (Uniform Resource Identifier):"
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits