lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1500 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1500 - nss-pam-ldapd/debian/po



Author: arthur
Date: Sun Aug 14 12:34:36 2011
New Revision: 1500
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1500

Log:
update Danish (da) translation of debconf templates by Joe Hansen

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/da.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/da.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Sun Aug 14 12:27:48 2011    (r1499)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/da.po    Sun Aug 14 12:34:36 2011    (r1500)
@@ -1,18 +1,17 @@
-# Translation of nss-pam-ldapd debconf templates to Danish.
-# Copyright (C) 2008 Jonas Smedegaard
-# Copyright (C) 2010 Joe Hansen
+# Danish translation nss-pam-ldapd.
+# Copyright (C) 2011 nss-pam-ldapd og nedenstående oversættere.
 # This file is distributed under the same license as the nss-pam-ldapd package.
 #
 # Translators:
-# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
-# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
 #
+# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
+# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.7.9\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-09 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-24 23:51+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-14 23:51+0200\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
 "Language: da\n"
@@ -36,8 +35,8 @@
 "or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
 "Angiv URI'en (Uniform Resource Identifier) for den anvendte LDAP-server. "
-"Formatet er 'ldap://<værtsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/'. Alternativt "
-"'ldaps://' eller også kan 'ldapi://' bruges. Portnummeret er valgfrit."
+"Formatet er »ldap://<værtsnavn_eller_IP-adresse>:<port>/«. Alternativt "
+"»ldaps://« eller også kan »ldapi://« bruges. Portnummeret er valgfrit."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -78,25 +77,25 @@
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "ingen"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "simple"
-msgstr ""
+msgstr "simpel"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "SASL"
-msgstr ""
+msgstr "SASL"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
 msgid "LDAP authentication to use:"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP-godkendelse at bruge:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -105,6 +104,8 @@
 "Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
 "(if any):"
 msgstr ""
+"Vælg venligst hvilken godkendelsestype LDAP-databasen skal kræve (hvis "
+"nogen):"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -114,6 +115,9 @@
 " * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
 " * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
 msgstr ""
+" * ingen: ingen godkendelse;\n"
+" * simpel: simpel bind DN og godkendelse af adgangskode;\n"
+" * SASL: enhver Simple Authentication og Security Layer-mekanisme."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -124,12 +128,13 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgid ""
 "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
 "database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr "Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."
+msgstr ""
+"Indtast navnet for kontoen som vil blive brugt til at logge ind i "
+"LDAP-databasen. Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - "
+"distinguished name)."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -142,24 +147,23 @@
 #: ../nslcd.templates:5001
 msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."
+"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge ind på LDAP-databasen."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "SASL mechanism to use:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL-mekanisme at bruge:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
 "database:"
 msgstr ""
-"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."
+"Vælg den SASL-mekanisme som vil blive brugt til at godkende adgang til "
+"LDAP-databasen:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -174,28 +178,35 @@
 " * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
 " * OTP: a One Time Password mechanism."
 msgstr ""
+" * auto: automatisk forhandling;\n"
+" * LOGIN: forældet i forhold til PLAIN;\n"
+" * PLAIN: simpel klartekst adgangskodemekanisme;\n"
+" * NTLM: NT LAN Manager-godkendelsesmekanisme;\n"
+" * CRAM-MD5: udfordr-svar skema baseret på HMAC-MD5;\n"
+" * DIGEST-MD5: HTTP Digest-kompatibel udfordr-svar skema;\n"
+" * GSSAPI: brugt for Kerberos;\n"
+" * OTP: en mekanisme hvor en adgangskode kun kan bruges en gang."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "SASL realm:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL-område (realm):"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."
+"Angiv SASL-området (realm) som vil blive brugt til at godkende for LDAP-"
+"databasen."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
-msgstr ""
+msgstr "Området tilføjes godkendelses- og autorisationsidentiteter."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -204,23 +215,24 @@
 "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos "
 "credential cache."
 msgstr ""
+"For GSSAPI kan dette efterlades tomt for at bruge information fra "
+"akkreditivmellemlageret for Kerberos."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
 msgid "SASL authentication identity:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL-godkendelsesidentitet:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."
+"Angiv SASL-godkendelsesidentiteten som vil blive brugt til at godkende for "
+"LDAP-databasen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -228,39 +240,39 @@
 msgid ""
 "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
 msgstr ""
+"Dette er logindet brugt i LOGIN-, PLAIN-, CRAM-MD5- OG 
DIGEST-MD5-mekanismerne."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
 msgid "SASL proxy authorization identity:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL-proxygodkendelsesidentitet:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Angiv adgangskoden som vil blive brugt til at logge på til LDAP-databasen."
+"Angiv proxygodkendelsesidentiteten som vil blive brugt til at godkende for "
+"LDAP-databasen."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgid ""
 "This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
 "should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr "Denne værdi bør angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."
+msgstr ""
+"Dette er objektet i hvis navn LDAP-forespørgslen foretages. Denne værdi bør "
+"angives som et DN (særligt navn - distinguished name)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:10001
 msgid "Cyrus SASL security properties:"
-msgstr ""
+msgstr "Cyrus SASL-sikkerhedsegenskaber:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -269,18 +281,22 @@
 "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in "
 "the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
 msgstr ""
+"Indtast Cyrus SASL-sikkerhedsegenskaber. Tilladte værdier er beskrevet i "
+"ldap.conf(5)-manualsiden i SASL OPTIONS-afsnittet."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Kerberos credential cache file path:"
-msgstr ""
+msgstr "Kerberos' filsti for akkreditivmellemlageret:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
 msgstr ""
+"Indtast filnavnet for GSSAPI/Kerberos' akkreditivmellemlager som vil "
+"blive brugt."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -474,10 +490,3 @@
 "Vælg venligst hvorvidt /etc/nsswitch.conf automatisk skal have tilføjet det "
 "krævede punkt (i dette tilfælde skal det fjernes efterfølgende) eller "
 "hvorvidt, det skal efterlades til en administrator for manuel redigering."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
-#~ "of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvis LDAP-databasen kræver et brugernavn til almindelige opslag, så angiv "
-#~ "her navnet på kontoen, som vil blive brugt. Ellers lad det stå tomt."
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits