lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1520 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1520 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Fri Aug 26 21:21:33 2011
New Revision: 1520
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1520

Log:
first attempt at Dutch (nl) translation

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Fri Aug 26 12:11:55 2011    (r1519)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Fri Aug 26 21:21:33 2011    (r1520)
@@ -2,17 +2,16 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nss-ldapd 0.3\n"
+"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-09 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-26 17:12+0100\n"
-"Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-10 20:23+0100\n"
+"Last-Translator: Arthur de Jong <adejong@debian.org>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Dutch\n"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -28,9 +27,9 @@
 "is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" "
 "or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
 msgstr ""
-"Wat is de URI van de gebruikte LDAP-server? Het formaat is 'ldap://"
-"<computernaam of IP>:<poortnummer>/'. Ook kan 'ldaps://' of 'ldapi://' "
-"gebruikt worden. Het poortnummer is optioneel."
+"Vul de URI (Uniform Resource Identifier) van de LDAP-server in. Het formaat "
+"is 'ldap://<computernaam of IP>:<poortnummer>/'. Ook kan 'ldaps://' of "
+"'ldapi://' gebruikt worden. Het poortnummer is optioneel."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -39,15 +38,15 @@
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Bij gebruik van 'ldap'- of 'ldaps'-schema's is het aanbevolen om een IP-"
-"adres te gebruiken om problemen te voorkomen wanneer naamdiensten "
+"Bij gebruik van de 'ldap'- of 'ldaps'-schema's is het aan te bevelen om een "
+"IP-adres te gebruiken om problemen te voorkomen wanneer naamdiensten "
 "onbeschikbaar zijn."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
 msgid "Multiple URIs can be specified by separating them with spaces."
-msgstr "U kunt meerdere URI's opgeven door ze te scheiden met spaties."
+msgstr "Meerdere URI's kunnen door spaties gescheiden worden."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -64,34 +63,34 @@
 "domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
 "name of the search base."
 msgstr ""
-"Gelieve de onderscheiden naam van de LDAP-zoekbasis in te voeren. Veel sites "
+"Voer de DN (distinguished name) van de LDAP-zoekbasis in. Veel sites "
 "gebruiken de componenten van hun domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: de "
 "domeinnaam \"example.net\" zou gebruik maken van \"dc=example,dc=net\" als "
-"de onderscheiden naam van de zoekbasis."
+"de DN van de zoekbasis."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "geen"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "simple"
-msgstr ""
+msgstr "eenvoudig"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:3001
 msgid "SASL"
-msgstr ""
+msgstr "SASL"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
 msgid "LDAP authentication to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Gebruik LDAP authenticatie:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -100,6 +99,8 @@
 "Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
 "(if any):"
 msgstr ""
+"Kies de soort authenticatie (indien van toepassing) die gebruikt zal worden "
+"om bij de LDAP-database aan te melden:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -109,6 +110,9 @@
 " * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
 " * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
 msgstr ""
+" * geen: geen authenticatie;\n"
+" * eenvoudig: eenvoudige combinatie van bind DN en wachtwoord;\n"
+" * SASL: één van de Simple Authentication and Security Layer mechanismen."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -119,16 +123,13 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database when "
-#| "the root process does lookups."
 msgid ""
 "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
 "database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgstr ""
-"Wat is het wachtwoord dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden wanneer het root-proces zoekacties doet?"
+"Voer de naam van de gebruiker in die gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
+"database aan te melden. Deze waarde moet als een DN (distinguished name) "
+"opgegeven worden."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -141,26 +142,24 @@
 #: ../nslcd.templates:5001
 msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden."
+"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
+"te melden."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
 msgid "SASL mechanism to use:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL mechanisme dat gebruikt zal worden:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
 "database:"
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden."
+"Kies het SASL mechanisme dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
+"te melden:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -175,29 +174,37 @@
 " * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
 " * OTP: a One Time Password mechanism."
 msgstr ""
+" * auto: automatische onderhandeling;\n"
+" * LOGIN: achterhaald en vervangen door PLAIN;\n"
+" * PLAIN: eenvoudig klare tekst wachtwoord mechanisme;\n"
+" * NTLM: NT LAN Manager authenticatie mechanisme;\n"
+" * CRAM-MD5: challenge-response systeem op basis van HMAC-MD5;\n"
+" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatibel challenge-response systeem;\n"
+" * GSSAPI: gebruikt voor Kerberos;\n"
+" * OTP: een eenmalig wachtwoord mechanisme."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "SASL realm:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL-gebied:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden."
+"Voer het SASL-gebied in dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
+"te melden:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
 msgstr ""
+"Het gebied wordt toegevoegd aan de authenticatie- en autorisatie-"
+"identiteiten."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -206,24 +213,24 @@
 "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos "
 "credential cache."
 msgstr ""
+"Voor GSSAPI kan dit leeg gelaten worden zodat informatie uit de Kerberos "
+"identificatie cache gebruikt zal worden."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
 msgid "SASL authentication identity:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL authenticatie-identiteit:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden."
+"Voer de SASL authenticatie-identiteit in die gebruikt zal worden om bij de "
+"LDAP-database aan te melden."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -231,40 +238,40 @@
 msgid ""
 "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
 msgstr ""
+"Deze waarde wordt gebruikt bij de LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 en DIGEST-MD5 "
+"mechanismen."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
 msgid "SASL proxy authorization identity:"
-msgstr ""
+msgstr "SASL proxy autorisatie-identiteit:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgid ""
 "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om op de LDAP-database aan te "
-"melden."
+"Geef proxy autorisatie-identiteit die gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
+"database aan te melden."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-#, fuzzy
-#| msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgid ""
 "This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
 "should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr "Deze waarde dient opgegeven te worden als een DN (distinguished name)."
+msgstr ""
+"Dit is de naam van het object waarmee de LDAP-verzoeken gedaan worden. Deze "
+"waarde dient opgegeven te worden als een DN (distinguished name)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:10001
 msgid "Cyrus SASL security properties:"
-msgstr ""
+msgstr "Cyrus SASL beveiliginseigenschappen:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -273,24 +280,26 @@
 "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in "
 "the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
 msgstr ""
+"Voer de Cyrus SASL geveiligingseigenschappen in. Toegestane waarden staan "
+"beschreven in de ldap.conf(5) handleiding in het SASL OPTIONS deel."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Kerberos credential cache file path:"
-msgstr ""
+msgstr "Pad naar de Kerberos identificatie-cache:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
-msgstr ""
+msgstr "Voor de filenaam in van de GSSAPI/Kerberos identificatie-cache."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:12001
 msgid "Use StartTLS?"
-msgstr ""
+msgstr "StartTLS gebruiken?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -299,36 +308,38 @@
 "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
 "to encrypt the connection."
 msgstr ""
+"Kies of de verbinding naar de LDAP server gebruik moet maken van StartTLS "
+"versleuteling."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:13001
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "nooit"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:13001
 msgid "allow"
-msgstr ""
+msgstr "toestaan"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:13001
 msgid "try"
-msgstr ""
+msgstr "probeer"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../nslcd.templates:13001
 msgid "demand"
-msgstr ""
+msgstr "eis"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:13002
 msgid "Check server's SSL certificate:"
-msgstr ""
+msgstr "SSL servercertificaat controleren:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -338,6 +349,9 @@
 "and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
 "certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
 msgstr ""
+"Als een versleutelde verbinding gebruikt wordt kan een server certificaat "
+"gevraagd en gecontroleerd worden. Bepaal of verzoeken aan de server een "
+"certificaat vereisen of of het certificaat gecontroleerd wordt op geldigheid."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -350,6 +364,13 @@
 "    certificate is provided it is ignored;\n"
 " * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
 msgstr ""
+" * nooit: certificaat zal niet gevraagd of gecontroleerd worden;\n"
+" * toestaan: certificaat zal gevraagd worden, maar niet vereist\n"
+"       en wordt niet gecontroleerd;\n"
+" * probeer: certificaat zal gevraagd en gecontroleerd worden maar\n"
+"      een ontbrekend certificaat wordt genegeerd;\n"
+" * eis: een certificaat wordt gevraagd, gecontroleerd en is\n"
+"    verplicht."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -358,6 +379,9 @@
 "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
 "tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
 msgstr ""
+"Als certificaat-controle is ingeschakend moet minstens één van de "
+"tls_cacertdir of tls_cacertfile opties geconfigureerd worden in /etc/nslcd."
+"conf."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -372,8 +396,8 @@
 "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
 "the ldap datasource."
 msgstr ""
-"Opdat dit pakket zou werken dient het bestand /etc/nsswitch.conf aangepast "
-"te worden om de 'ldap'-gegevensbron te gebruiken."
+"Om dit pakket te laten werken, dient het bestand /etc/nsswitch.conf "
+"aangepast te worden om de 'ldap'-gegevensbron te gebruiken."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -391,7 +415,7 @@
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:2001
 msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
-msgstr ""
+msgstr "Verwijder LDAP uit nsswitch.conf?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -401,6 +425,9 @@
 " ${services}\n"
 "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
 msgstr ""
+"De volgende diensten zijn nog geconfigureerd om LDAP te gebruiken:\n"
+" ${services}\n"
+"maar het libnss-ldapd pakket gaat verwijderd worden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -411,6 +438,10 @@
 "most services, not cause problems, but host name resolution could be "
 "affected in subtle ways."
 msgstr ""
+"U wordt aangeraden om de gegevens te verwijderen als u LDAP niet langer voor "
+"naamomzetting wilt gebruiken. Het achterlaten van ldap in nsswitch.conf zou, "
+"voor de meeste diensten, geen problemen moeten veroorzaken, maar het "
+"opzoeken van computernamen zou op subtiele manier beïnvloed kunnen worden."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -420,12 +451,15 @@
 "automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
 "you choose to remove the entries now."
 msgstr ""
+"U kunt /etc/nsswitch.conf met de hand bijwerken kunt de items nu automatisch "
+"laten verwijderen. Controleer de inhoud van /etc/nsswitch.conf als u ervoor "
+"kiest om ze nu te verwijderen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../libpam-ldapd.templates:1001
 msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
-msgstr ""
+msgstr "Shadow opzoeken aanzetten via NSS?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -436,6 +470,10 @@
 "is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs."
 "debian.org/583492 for background."
 msgstr ""
+"Om inloggen van LDAP-gebruikers toe te staan moet de NSS module password en "
+"shadow verzoeken afhandelen. De shadow resultaten kunnen zelf leeg zijn, dat "
+"wil zeggen, er is geen noodzaak om wachtwoorden-hashes bloot te stellen. Zie "
+"http://bugs.debian.org/583492 voor meer informatie."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -445,32 +483,6 @@
 "added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or "
 "whether it should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name "
-#~ "of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
-#~ msgstr ""
-#~ "Als de LDAP-database aanmelden vereist voor normale zoekacties dient u "
-#~ "hier de naam van de te gebruiken account op te geven. As aanmelden niet "
-#~ "nodig kunt u dit leeg laten."
-
-#~ msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
-#~ msgstr "URI (Uniform Resource Identifier) van de LDAP-server:"
-
-#~ msgid "LDAP account for root:"
-#~ msgstr "LDAP-account voor root:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This account will be used for nss requests with root privileges. This can "
-#~ "be used to give root processes more information (e.g. users' shadow "
-#~ "entries or group passwords)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Deze account wordt gebruikt voor nss-zoekacties met beheerdersrechten. "
-#~ "Dit kan gebruikt worden om het root-proces meer informatie te geven (bv. "
-#~ "de shadow-ingangen van gebruikers, of groepswachtwoorden)."
-
-#~ msgid "Leave this empty to not do anything special for root lookups."
-#~ msgstr "Laat dit leeg als er voor root-zoekacties niks speciaals nodig is."
-
-#~ msgid "LDAP root account password:"
-#~ msgstr "Wachtwoord van de LDAP-account voor root:"
+"Kies of /etc/nsswitch.conf automatisch bijgewerkt moet worden om de vereiste "
+"vermelding toe te voegen (controleer in dat geval de aanpassingen achteraf) "
+"of dat het later, door een beheerder handmatig wordt aangepast."
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits