lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r1521 - nss-pam-ldapd/debian/po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r1521 - nss-pam-ldapd/debian/poAuthor: arthur
Date: Sat Aug 27 16:48:18 2011
New Revision: 1521
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?view=rev&revision=1521

Log:
some changes based on feedback by Paul Gevers

Modified:
  nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po

Modified: nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po
==============================================================================
--- nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Fri Aug 26 21:21:33 2011    (r1520)
+++ nss-pam-ldapd/debian/po/nl.po    Sat Aug 27 16:48:18 2011    (r1521)
@@ -5,8 +5,8 @@
 "Project-Id-Version: nss-pam-ldapd 0.8.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-09 11:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-10 20:23+0100\n"
-"Last-Translator: Arthur de Jong <adejong@debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-27 16:46+0100\n"
+"Last-Translator: Arthur de Jong <arthur@arthurdejong.org>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,9 +38,9 @@
 "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
 "avoid failures when domain name services are unavailable."
 msgstr ""
-"Bij gebruik van de 'ldap'- of 'ldaps'-schema's is het aan te bevelen om een "
-"IP-adres te gebruiken om problemen te voorkomen wanneer naamdiensten "
-"onbeschikbaar zijn."
+"Als u gebruik maakt van de 'ldap'- of 'ldaps'-schema's, is het aan te "
+"bevelen om een IP-adres te gebruiken. Dit voorkomt problemen in het geval "
+"dat naamdiensten onbeschikbaar zijn."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -64,9 +64,9 @@
 "name of the search base."
 msgstr ""
 "Voer de DN (distinguished name) van de LDAP-zoekbasis in. Veel sites "
-"gebruiken de componenten van hun domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: de "
-"domeinnaam \"example.net\" zou gebruik maken van \"dc=example,dc=net\" als "
-"de DN van de zoekbasis."
+"gebruiken de componenten van hun domeinnaam voor dit doel. Bijvoorbeeld: het "
+"domein \"example.net\" zou gebruik maken van \"dc=example,dc=net\" als de DN "
+"van de zoekbasis."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -90,7 +90,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
 msgid "LDAP authentication to use:"
-msgstr "Gebruik LDAP authenticatie:"
+msgstr "Te gebruiken LDAP authenticatie:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -99,8 +99,8 @@
 "Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
 "(if any):"
 msgstr ""
-"Kies de soort authenticatie (indien van toepassing) die gebruikt zal worden "
-"om bij de LDAP-database aan te melden:"
+"Welk soort authenticatie wilt u dat gebruikt wordt om bij de LDAP-database "
+"aan te melden (indien van toepassing)?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -127,8 +127,8 @@
 "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
 "database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
 msgstr ""
-"Voer de naam van de gebruiker in die gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
-"database aan te melden. Deze waarde moet als een DN (distinguished name) "
+"Welke gebruikersnaam wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
+"database aan te melden? Deze waarde moet als een DN (distinguished name) "
 "opgegeven worden."
 
 #. Type: password
@@ -142,8 +142,8 @@
 #: ../nslcd.templates:5001
 msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het wachtwoord in dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
-"te melden."
+"Welk wachtwoord wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-database "
+"aan te melden?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -158,8 +158,8 @@
 "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
 "database:"
 msgstr ""
-"Kies het SASL mechanisme dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
-"te melden:"
+"Welk SASL mechanisme wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
+"database aan te melden?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -195,8 +195,8 @@
 msgid ""
 "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer het SASL-gebied in dat gebruikt zal worden om bij de LDAP-database aan "
-"te melden:"
+"Welk SASL-gebied wilt u dat er gebruikt zal worden om bij de LDAP-database "
+"aan te melden?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -229,8 +229,8 @@
 "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Voer de SASL authenticatie-identiteit in die gebruikt zal worden om bij de "
-"LDAP-database aan te melden."
+"Welke SASL authenticatie-identiteit wilt u dat er gebruikt zal worden om bij "
+"de LDAP-database aan te melden?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -254,8 +254,8 @@
 "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to "
 "the LDAP database."
 msgstr ""
-"Geef proxy autorisatie-identiteit die gebruikt zal worden om bij de LDAP-"
-"database aan te melden."
+"Welke proxy autorisatie-identiteit wilt u date er gebruikt zal worden om bij "
+"de LDAP-database aan te melden?"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -293,7 +293,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
-msgstr "Voor de filenaam in van de GSSAPI/Kerberos identificatie-cache."
+msgstr "Voer de filenaam in van de GSSAPI/Kerberos identificatie-cache."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -308,8 +308,8 @@
 "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
 "to encrypt the connection."
 msgstr ""
-"Kies of de verbinding naar de LDAP server gebruik moet maken van StartTLS "
-"versleuteling."
+"Moet voor de verbinding naar de LDAP server gebruik gemaakt worden van "
+"StartTLS versleuteling?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -350,8 +350,9 @@
 "certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
 msgstr ""
 "Als een versleutelde verbinding gebruikt wordt kan een server certificaat "
-"gevraagd en gecontroleerd worden. Bepaal of verzoeken aan de server een "
-"certificaat vereisen of of het certificaat gecontroleerd wordt op geldigheid."
+"gevraagd en gecontroleerd worden. Moeten verzoeken aan de server een "
+"certificaat vereisen en moet het certificaat gecontroleerd worden op "
+"geldigheid."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -483,6 +484,6 @@
 "added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or "
 "whether it should be left for an administrator to edit manually."
 msgstr ""
-"Kies of /etc/nsswitch.conf automatisch bijgewerkt moet worden om de vereiste "
+"Wilt u dat /etc/nsswitch.conf automatisch wordt bijgewerkt om de vereiste "
 "vermelding toe te voegen (controleer in dat geval de aanpassingen achteraf) "
-"of dat het later, door een beheerder handmatig wordt aangepast."
+"of wilt u het later handmatig doen?"
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits