lists.arthurdejong.org
RSS feed

nss-pam-ldapd commit: r2113 - in debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian: . po

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

nss-pam-ldapd commit: r2113 - in debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian: . poAuthor: arthur
Date: Fri Jul 18 11:06:10 2014
New Revision: 2113
URL: http://arthurdejong.org/viewvc/nss-pam-ldapd?revision=2113&view=revision

Log:
corrections to Swedish debconf translation by Anders Jonsson

Modified:
  debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog
  debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sv.po

Modified: debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog
==============================================================================
--- debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog Thu Jul 17 18:12:29 2014    
(r2112)
+++ debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/changelog Fri Jul 18 11:06:10 2014    
(r2113)
@@ -8,6 +8,7 @@
   - Russian by Yuri Kozlov (closes: #752550)
   - Dutch by Arthur de Jong
   - Swedish by Martin Bagge (closes: #753691)
+   (with corrections by Anders Jonsson)
   - Czech by Miroslav Kure (closes: #753710)
   - Danish by Joe Hansen (closes: #753948)
   - Turkish by Mert Dirik (closes: #754101)
@@ -22,7 +23,7 @@
  * update autopkgtest tests to dump daemon debug info if tests fail and not
   stop the tests on first failure
 
- -- Arthur de Jong <adejong@debian.org> Thu, 17 Jul 2014 17:53:13 +0200
+ -- Arthur de Jong <adejong@debian.org> Fri, 18 Jul 2014 11:05:58 +0200
 
 nss-pam-ldapd (0.9.4-1) unstable; urgency=medium
 

Modified: debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sv.po
==============================================================================
--- debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sv.po Thu Jul 17 18:12:29 2014    
(r2112)
+++ debian/nss-pam-ldapd/trunk/debian/po/sv.po Fri Jul 18 11:06:10 2014    
(r2113)
@@ -182,13 +182,13 @@
 " * EXTERNAL: authentication is implicit in the context."
 msgstr ""
 " * auto: automatisk förhandling\n"
-" * LOGIN: utfasas tillförmån för PLAIN\n"
+" * LOGIN: utfasas till förmån för PLAIN\n"
 " * PLAIN: enkel lösenordsmekanism med lösenord i klartext\n"
 " * NTLM: NT LAN Manager autentiseringsmekanism\n"
 " * CRAM-MD5: challenge-response-schema baserad på HMAC-MD5\n"
 " * DIGEST-MD5: HTTP Digest kompatibel challenge-response-schema\n"
 " * GSSAPI: används för Kerberos\n"
-" * SKEY: S/KEY-mekanism (utfasas tillförmån för OTP);\n"
+" * SKEY: S/KEY-mekanism (utfasas till förmån för OTP);\n"
 " * OTP: engångslösenord (\"One Time Password\").\n"
 " * EXTERNAL: autentisering är implicit i kontexten."
 
@@ -246,7 +246,7 @@
 msgid ""
 "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
 msgstr ""
-"Detta används i inloggningsmekaniskerna LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 och DIGEST-"
+"Detta används i inloggningsmekanismerna LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 och DIGEST-"
 "MD5."
 
 #. Type: string
@@ -285,7 +285,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:10001
 msgid "Please enter the Cyrus SASL security properties."
-msgstr "Ange Cyrus SASL skerhetsegenskaper:"
+msgstr "Ange Cyrus SASL säkerhetsegenskaper:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -422,7 +422,7 @@
 "sessions."
 msgstr ""
 "En eller flera instanser av xscreensaver eller xlockmore har hittats på "
-"systemet. På grund av inkompatabilitet i och med förändringar av biblioteket "
+"systemet. På grund av inkompatibilitet i och med förändringar av biblioteket "
 "kan uppgraderingen av nslcd innebära att du inte kan autentisera med dessa "
 "program. Se till att alla instanser av programmen startas om eller stoppas "
 "innan du fortsätter med denna uppgradering för att undvika att användare "
@@ -432,7 +432,7 @@
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:16001
 msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
-msgstr "Ska tjänster startas om vid paketuppgraderinger utan att först fråga?"
+msgstr "Ska tjänster startas om vid paketuppgraderingar utan att först fråga?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-- 
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-commits-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-commits/