lists.arthurdejong.org
RSS feed

Re: Load distribution among LDAP servers

[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next]

Re: Load distribution among LDAP serversMaybe you could use DNS to do round-robin.

On 04-09-15 11:09, Prashant Bapat wrote:
Hi,

I have a setup with 2 LDAP servers (389-ds / FreeIPA) and 2500+ linux servers running nslcd connecting to the LDAP servers. For redundancy and to share the load the 2 LDAP servers are in master-master replication mode.

The nslcd seems to prefer one server over another. This causes 5 connections from each server to only one of the 2 LDAP servers. So the load distribution is pretty uneven. Ideally I would have wanted 50%-50%.

What is the recommended approach to achieve the even load distribution.

One more question, in nscd there is a paranoid mode which restarts itself every n mins. Is there something similar in nslcd ?

Thanks in advance.

--Prashant

--
ICT Medewerker
Divisie Biomedische Genetica
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100 STR2.126
3584 CX  Utrecht
The Netherlands
06 27744048
intern: 64048


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.
--
To unsubscribe send an email to
nss-pam-ldapd-users-unsubscribe@lists.arthurdejong.org or see
http://lists.arthurdejong.org/nss-pam-ldapd-users/